BOCKNING-VALSNING

Till mig kan ni vända er när ni behöver ha bockade eller valsade detaljer. Arbetet sker i en universal horisontalpress med en mängd olika verktyg. Om verktyg ej finns till just er detalj, tillverkas detta efter behov.

Bockning av t.ex. plattjärn.
Valsning av rör.
Bockning av rör.
Bockning av plattjärn.