PRISER & VILLKOR

För att få ett rättvist timpris tillämpas olika debiteringar enligt nedan

Arbete: Arbete utan eller med maskiner som har en ringa kostnad t.ex. svetsning.

Man. svarvning och fräsning

CNC svarvning och fräsning

Debitering:

Arbete:       350,00/tim
Man. svarv o fräs:  375,00/tim
CNC svarv o fräs:    500,00/tim

Milersättning vid körning debiteras med 35,00/mil.

Givetvis kan man även få fast pris på olika arbeten.

Moms tillkommer på alla priser.

Kreditvillkor: Kända och kreditvärdiga kunder erhåller fri leveransmånad + 30 dagar netto mot faktura.

F-skattsedel finns.

Bankgiro: 488-8228

Plusgiro: 472 4868-7

ANDERSSONS MEKANISKA VERKSTAD
www.raje.se