KONSTRUKTION & TILLVERKNING

Till mig kan ni vända er när det gäller olika typer av konstruktioner och tillverkningar.

Ordet konstruktion kan ha lite olika betydelse. För mig är det när man kommer på något, som man sen ska skapa rent teoretiskt, det kan vara en ny grej eller en lösning på ett problem som man sen skissar på. När man sen rent praktiskt börjar arbeta med det övergår det till tillverkning. Många av dom jobben jag gjort börjar med att något måste lösas, ibland har kunden vissa ideer som läggs fram, och jag får komma med resten men det händer också att man har helt fria händer att komma med lösningar, men är bunden till att det måste fungera på ett visst vis. Det ena jobbet är sällan det andra likt, och det är ju det som är roligt. Det händer att kunder kommer med ritningar men det är ganska sällsynt, istället brukar man arbeta utifrån skisser av olika slag. Ska man göra riktiga ritningar är detta ofta ganska tidsödande och kostsamt, och oftast önskar kunden både ett rimligt pris och en rimlig leveranstid.

Här nedan visas lite jobb jag gjort, där jag helt eller delvis varit med och tagit fram hur det skulle se ut och fungera.

Här visas en maskin som stansar ihop rakhyvlar. Jag har inte byggt maskinen från början, utan min uppgift var att göra en del förbättringar och ändringar, så att den gick bättre och säkrare än tidigare eftersom den skulle exporteras till Polen för produktion där.
På en Mercedeslastbil monterades en hydraulpump, som skulle driva en kran. Ett drivhjul med endast en remskiva fanns att tillgå, men det visade sig att när man belastade kranen slirade remmen. Mercedes kunde inte erbjuda ett drivhjul med dubbla remskivor, så jag blev kontaktad och fick tillverka en remskiva som monterades ihop med det befintliga hjulet. Även en ny remspännare fick tillverkas.

 

Här ser man en våg som tillverkats som prototyp. Här har jag bidragit med synpunkter på utseendet med tanke på fortsatt tillverkning ska gå smidigt.
2 st verktyg som jag tillverkat delvis efter egna ideer. Verktygen ska till Indien för manuell ihopsättning av rakhyvlar.
Här är ett exempel på ett jobb där jag fick fria händer att komma med en lösning. Under maskinstativet som vattnet spolar på sitter en servomotor som avger lite värme. Värmen fortplantar sig ut i maskinstativet som växer och bordet ändrar då position några hundradels millimeter. När maskinen sedan körs och man spolar vatten, kyldes maskinstativet ner och bordet rörde sig. Maskinleverantören kunde inte lösa problemet med mindre än att byta motorn till en med inbyggd kylning vilket var mycket kostsamt. Jag presenterade min lösning med hjälp av lite skisser och dom godtog detta och beställde jobbet till en bråkdel av priset för deras egen lösning. Lösningen blev att jag monterade en särskild pump i vattentanken som sen pumpade upp och spolade vatten på maskinstativet hela tiden och på detta sätt höll en termisk stabilitet när kraven var stora. Bild från kund.

 

Här visas ett mothåll som man använde när man nitade. Istället för att manuellt hålla ett mothåll på undersidan rullade man in denna och förde ner handtaget, varpå anhållet höjde sig och kraften gick ner i golvet.
För att kunna köra en maskin obemannad var man tvungen att kunna se den hemifrån via Internet och en webbkamera. Det enda stället man kunde filma genom var den runda siktrutan, men när maskinen var bemannad ville man inte ha en kamera här, och det var bökigt att sätta upp och ta ner den. Här byggde jag ett motordrivet kamerafäste, på bilden är den i uppfällt läge, och på bilden under är den i nerfällt läge. Med ett knapptryck går den ner och ställer sig i rätt läge för filmning och när maskinen är bemannad körs den upp och ställer sig under skyddsplåten. Bild från kund.
Kameran i nerfällt läge. Bild från kund.
Här har jag tillverkat en stege till en swimmingpool. Här var önskemålet att den skulle vara lätt att ta in på vintern. Jag gjorde två rostfria axlar som stack upp ur marken, sen satte man stegen på dessa axlar.
Här har jag tillverkat fixturer till en mätmaskin, för att kunna mäta många detaljer och köra obemannat. Olika fixturer för olika detaljer, fixturerna fixerades sedan på stift så man hade rätt nollpunkter. Här har jag tagit fram lösningen samt tillverkat fixturerna. Bild från kund.
Här kan man se en fixtur i mätmaskinen. Bild från kund.
Här visas ett verktygshuvud jag tillverkat till en plottermaskin. Tidigare fanns ett liknande men man ville ha ett nytt som var mer lättanvänt och med fler funktioner. Här skissades detta fram med hjälp av kunden, som jag träffade regelbundet under tillverkningens gång.
Denna vagn kom till genom ett uppdrag som innebar att man ville ha en säker och lättanvänd transport av paletter mellan produktionsmaskin och mätrum. Palettleverantören hade inget att erbjuda ur sitt sortiment och då vände man sig till mig. Bild från kund.
När det visade sig att vagnarna blev bra ville man ha fler. Bild från kund.
Här ett plåtbockverktyg jag tillverkat, som skulle sitta i en stor hydraulpress. Togs fram ihop med kund.

ANDERSSONS MEKANISKA VERKSTAD
www.raje.se