FÄLGBREDDNING

Fälgbreddning var en ganska stor grej i början av 90-talet. I dag har aluminiumfälgar blivit så pass billiga att det är ovanligt med breddning av stålfälgar. De gånger man gör det är när man önskar en väldigt speciell fälg, som ej går att uppbringa färdigköpt. Nedan visas en jeep som jag breddat fälgar till på senare tid. Dessa fälgar breddades både in och utåt, för att motsvara kundens önskemål. Annars var det mest vanligt och billigast med breddning endast utåt. Har även tillverkat fälgar där 2st däck monterades på samma fälg, dock var det så mycket arbete att det inte var särskilt ekonomiskt. Två vanliga frågor när det gällde fälgbreddning var dels om dom blir raka, samt om det gick att använda slanglösa däck. Givetvis blir dom raka, men en förutsättning är att dom är bra från början. Jag har själv haft breddade fälgar och det märks ingen skillnad vid körning. Slanglösa däck kan användas utan problem.

Här visas lite fälgbilder:

Jeep enligt ovanstående text.
Breddade fälgar, överst 2", mitten 3", underst 4", breddning.
Även fälgar till lastmaskiner, traktorer m.m. breddas.
Ett uttaget fälgcentrum svarvas. När en fälg breddas både in och ut, breddas först fälgbanan och sen sätts centrumet i med det rätta värdet.
En breddad fälgbana i svarven. Observera de specialgjorda backarna.
Här valsas ringar som fälgbanan breddas med.

ANDERSSONS MEKANISKA VERKSTAD
www.raje.se